Увійти
 
Положення
 

Затверджено Президією ФВК


  

Положення про суддів та Колегію суддів в місті Києві

  

   

I. Загальні положення.

  
1.1. Спортивні судді здійснюють контроль за дотриманням правил змагань, що містять вимоги до учасників змагань, спортивних споруд, спорядження, обладнання, умов і порядку визначення переможців змагань та до їх результатів, а також фіксування спортивних результатів. 
1.2. Суддівство змагань є почесною і відповідальною громадською роботою, яка виконується на добровільній основі.

1.3. Суддями можуть бути громадяни України віком від 18 років, які мають відповідну підготовку та висловили бажання прийняти участь в суддівстві змагань. Призначення суддів на змагання відповідного масштабу відбувається від рівня їх підготовленості і кваліфікації.
1.4. При суддівстві змагань суддя повинен бути чесним та неупередженим, бути прикладом для спортсменів та тренерів, суворо виконувати правила змагань, постійно підвищувати рівень виховання спортсменів, вести постійну боротьбу з випадками недисциплінованості, грубості, нетактовності, порушеннями правил змагань, активно сприяти пропаганді спорту.

   

  

ІІ. Класифікація суддів.
  

2.1. Затверджуються наступні категорії суддів:

  

2.1.1. Суддя 4 категорії (Суддя з спорту)

2.1.2. Суддя 3 категорії

2.1.3. Суддя 2 категорії

2.1.4. Суддя 1 категорії

  

  

ІІІ. Порядок присвоєння суддівських категорій.

  

3.1. Право присвоєння суддівських категорій надається:

  

3.1.1. Суддя 4 категорії (Суддя з спорту), суддя 3 категорії, суддя 2 категорії присвоюється ФВК у встановленому законом порядку;

3.1.2. Суддя 1 категорії - присвоюється ФВУ з подання ФВК.

   

  

IV. Вимоги до присвоєння суддівських категорій

   

4.1. Суддівські категорії можуть бути присвоєнні при виконанні наступних вимог:

4.1.1. "Суддя 4 категорії" (Суддя з спорту): 

- знання правил змагань з волейболу ; 

- проходження суддівського семінару, складення іспиту з правил змагань;

   

4.1.2. "Суддя 3 категорії": 

- наявність категорії "Суддя 4 категорії" (Суддя з спорту);

- стаж суддівства не менше 1 року; 

- проходження суддівського семінару, складення іспиту з правил змагань;

- наявність практичного досвіду суддівства не менше 20 ігор під егідою ФВК в якості 1-го судді, 20 ігор під егідою ФВК в якості 2-го судді та досвід роботи в якості секретаря ігор під егідою ФВК

 

4.1.2. "Суддя 2 категорії": 

- наявність категорії "Суддя 3 категорії";

- стаж суддівства не менше 2 років; 

- проходження суддівського семінару, складення іспиту з правил змагань;

- наявність практичного досвіду суддівства не менше 40 ігор під егідою ФВК в якості 1-го судді, 30 ігор під егідою ФВК в якості 2-го судді та досвід роботи в якості секретаря ігор під егідою ФВК

  

4.1.3. "Суддя 1 категорії":

- наявність категорії "Суддя 2 категорії" та стажу суддівства не менше 3-х років після її присвоєння; 

- подання з боку ФВК;

- участь у всеукраїнському семінарі суддів та складення іспиту у всеукраїнській колегії суддів; 

- наявність практики суддівства не менше 5-ти змагань обласного і 3-х змагань всеукраїнському масштабу в якості головного судді, заступника головного судді або головного секретаря. 

 

 

V. Права та обов'язки суддів. 

  

5.1. Суддя має право:

5.1.1. Приймати участь у суддівстві змагань з волейболу, отримати посвідчення та носити нагрудний суддівський значок, затверджений для даної категорії.

5.1.2. Проводити семінари та інструктажі за дорученням колегії суддів;

5.2. Суддя зобов'язаний:

5.2.1. Знати правила змагань зі свого виду спорту, суворо та об'єктивно використовувати їх у процесі суддівства, сприяти проведенню змагань на високому організаційному рівні;

5.2.2. Постійно підвищувати свою суддівську кваліфікацію, рівень фізичної підготовленості, передавати свої знання та досвід молодим суддям, приймати активну участь в роботі колегії суддів і пропаганді спорту, у роботі семінарів по підготовці і підвищенню кваліфікації суддів;

5.2.3. Рішуче боротися з проявами грубості, недисциплінованості, порушенням правил змагань з боку учасників, тренерів та представників;

5.2.4. Бути прикладом дисциплінованості та організованості під час проведення змагань, неупереджено та справедливо вирішувати спірні питання, згідно правил змагань, сумлінно відноситися до своїх обов'язків;

5.2.6. При виконанні суддівських обов'язків бути в акуратній формі, носити розпізнавальний знак судді;

5.2.7 Щорічно брати участь в семінарах та не менше ніж 1 раз на 4 роки проходити іспит  для підтвердження чи підвищення категорії

   

 

VI. Колегії суддів міста Києва

  

6.1. Колегія суддів міста Києва з волейболу організовуються при ФВК як незалежна структура, метою якої є обслуговування змагань під егідою ФВК, підготовка суддів відповідного рівня та взаємодія з національною колегією суддів;

6.2. Колегія суддів міста Києва раз на рік проводить загальні збори у період з серпня по вересень де поіменним голосуванням звичайною більшістю обирається президія та Голова Колегії.

6.3. Президія Колегії суддів міста Києва складається з наступних членів:

- Голова Колегії (відповідальний за призначення суддів)

- Заступник - відповідальний за методичну роботу;

- Заступник - відповідальний за пляжний волейбол;

- Заступник - відповідальний за класичний волейбол;

6.4. Колегія суддів працює згідно плану, затвердженого президією ФВК. 

6.5. Колегія суддів може організувати постійні або тимчасові комісії з суддівського активу, призначати суддів для проведення змагань, проводити семінари підвищення кваліфікації та інше. Склад комісій та їх рішення затверджуються президією Колегії.

  

  

VII. Зміст роботи колегії суддів.

   

7.1. Колегії суддів:

7.1.1. Здійснюють роботу із забезпечення підготовки та проведення змагань силами суддів, , які об'єднані в дану колегію сумісно з Оргкомітетом турніру під егідою ФВК.

7.1.2. Заслуховують звіти головних суддів за підсумками проведених змагань.

7.1.3. За необхідністю здійснюють інспекцію підготовки та проведення змагань.

7.1.4. Організовують заходи з метою якісного проведення змагань, пропаганди волейболу.

7.1.5. Організовують заходи щодо обміну досвідом роботи суддівських колегій і провідних суддів.

7.1.6. Здійснюють підготовку та підвищення кваліфікації суддівських кадрів шляхом організації семінарів, нарад, засідань, конференцій, консультацій, періодичного проведення атестації суддів, прийняття екзаменів з правил змагань, вивчення досвіду суддівства змагань та т.п..

7.1.7. Розглядають матеріали стосовно присвоєння суддівських категорій, ведуть особистий облік суддів.

7.1.8. Розглядають матеріали щодо призупинення дії суддівських категорій суддям, які не виконують свої обов'язки, несвоєчасно проходять перепідготовку або не виконують екзаменаційні вимоги.

7.1.9. Керують діяльністю нижчестоящих колегій суддів, узагальнюють та поширюють досвід їх роботи.

7.1.10. Пропонують організаціям, що проводять змагання з волейболу, кандидатури на посаду головного судді, заступника головного судді, головного секретаря з числа суддів, кваліфікація яких відповідає рангу змагань;

7.1.11. У рамках своєї компетенції призначають технічних делегатів змагань. 

7.2. Колегія збирається регулярно для вирішення нагальних питань за планом роботи. Також після проходження семінару і складання іспитів рекомендує суддів для суддівства в Чемпіонатах, Кубках та інших змаганнях під егідою ФВУ.

7.2. У випадку не виконання своїх обов'язків колегія суддів, може бути достроково розпущена рішенням президії ФВК.

    

    

ІІХ. Призначення суддів

   

8.1. На посаду головного судді та головного секретаря Всеукраїнських змагань з волейболу призначаються лише судді національної та міжнародної категорії. Як виняток, за рекомендацією колегії суддів міста Києва, головним суддею і секретарем всеукраїнських змагань можуть призначатися судді 1 категорії, що мають великий досвід роботи та практику суддівства не менше 3-х обласних змагань на відповідній посаді.

8.2. На посаду 1-го та 2-го судді у вищих дивізіонах та кубкових іграх на стадії вище (далі) ¼ фіналу можуть призначатись тільки судді не менше 3-ї категорії.

8.3. Незалежно від суддівських категорій, судді, які не пройшли або пройшли несвоєчасно перепідготовку, підвищення кваліфікації не склали теоретичного іспиту та не надали письмової заяви про бажання бути у складі суддівської Колегії, не можуть бути призначені для суддівства змагань будь-якого рангу під егідою ФВК.

   

   

ІХ. Посвідчення, знаки та спортивна форма суддів

   

9.1. При присвоєнні суддівської категорії Федерацією волейболу в місті Києві видаються іменні посвідчення єдиного зразку та суддівські знаки.

9.2. Спортивна форма суддів встановлюється згідно правил змагань з виду спорту.

9.3. При проведенні змагань судді повинні мати необхідне спорядження для виконання робіт згідно призначеної посади.

    

    

Х. Облік суддів

   

10.1. Судді з волейболу перебувають на обліку у Федерації волейболу міста Києва.

10.2. Суддівство змагань реєструється у протоколі матчу, який публікується на офіційному сайті ФВК та заноситься в персональну статистику судді.

10.3. При бажанні судді з дійсною категорією ФВУ стати членом Колегії суддів міста Києва відповідно з письмовою заявою за рішенням президії Колегії суддя береться на облік у Федерацію волейболу міста .

  

Президент ГО «Київська федерація волейболу»

Ковальчук М.Л.

 
мангал автовыкуп спортивное питание